I forbindelse med søknaden om en fremtidig forlengelse av Orkanger-havnen har Brekke & Strand gjennomført en ekstern støyundersøkelse av eksisterende havneoperasjoner i Orkanger gjennom støymålinger av maskiner og skip, samt beregning av støyspredning til nærliggende boliger. Støy fra fremtidig utvidelse er vurdert gjennom beregninger og modellering av den nye utformingen og driften av porten. For å få et komplett bilde av støysituasjonen, har andre industrielle operasjoner samt trafikkstøy blitt inkludert i støyberegningene.
En handlingsplan med mulige tiltak for å redusere støy er utviklet.
Brekke & Strand har også deltatt som ekspert og støttet Trondheims havn på møter med fylkesmannen og kommunen og presentert forespørselen på informasjonsmøter med naboene.