Vi har nå jobbet med Vikingskipene i to år. Vikingskipene skal forberedes for flytting over i nytt museum, ny støttestrukturer og det skal etableres kriterier for hva skipene tåler slik at man vet hvor mye byggeprosjektet (nytt Vikingtidsmuseum) kan vibrere før alarmklokkene går inne i det gamle museet. Brekke & Strand jobber med struktur, vibrasjoner og dynamikk. Vi har jobbet med Vikingskipene lenge, aller først sammen med Veritas (for 10 – 15 år siden) når man begynte vurderingene mht hva som burde gjøres med Vikingtidsmuseet og om skipene kunne flyttes eksempelvis inn til Bjørvika. Nå er det vedtatt nytt museum vegg i vegg med det gamle museet.

  • For ca to år siden fikk vi oppdraget med å besørge sikkerheten til skipene og vi har utviklet et målemetode (sjekk ref /1/) som sammen men en statisk modell kan bestemme konstruksjons kapasiteter for helt ukjente strukturer.
  • Vi har i dette arbeidet hatt et samarbeide med Wasa-skipet og kjenner arbeidsmetodene der i tillegg kanskje enda mer relevant er Bremer Kogge og utfordringer med innvendige støttestrukturer som ble utført her.
  • For Vikingskipene er det forskjellige strukturer som vurderes, eksponering er viktig, men verdien av det man ser – hvor mye lærer man om gjenstandens bruk og historie er meget viktig.

Referanser/ beskrivelser av oppdraget for Vikingtidsmuseet:

ODS målinger på Osebergskipet
Artikkel på Bygg.no
Bildekarusell fra målinger