Seniorrådgiver

ENDRE SKAGEN SANNE

Endre er utdannet sivilingeniør ved NTNU Trondheim, Institutt for bygg, anlegg og transport.

Han har jobbet som rådgiver innen industri i Brekke & Strand siden 2008.Blant Endres referanseprosjekter finner vi E6 Dovrebanen, Siemens HQ og Rockwool Trondheim.

ess@brekkestrand.no

+47 971 48 217