Økonomisjef

GLENN GUNDMARK

Glenn er økonomisjef i Brekke & Strand.
Han har studert økonomi ved Universitetet i Lund.

Kompetanseområder: Finans og økonomistyring.

glg@brekkestrand.se

+46 (0)701 84 74 02