Rådgiver

HELENE ELLEFSEN AASEN

Helene er utdannet sivilingeniør ved NTNU med fordypning i akustikk. Hun begynte i Brekke & Strand Akustikk AS i 2017.
Helene har erfaring med målinger og beregninger av støy ombord på nybygde offshorefartøy og i Brekke & Strand jobber hun med støyberegninger, luft- og trinnlydmålinger og -beregninger.

Høsten 2019 og våren 2020 har Helene jobbet som rådgiver for britiske Vanguardia.

hea@brekkestrand.no

+47 943 24 334