Seniorrådgiver

HOLGER HOTT

Holger er utdannet sivilingeniør ved KTH i Stockholm, Institutt for bygg, anlegg og transport.
Han startet som rådgiver i Brekke & Strand i 1998 hvor han hovedsakelig jobbet med industri, tekniske installasjoner og vibrasjoner.
Siden 2003 har Holger jobbet hos SINUS i Kristiansand, som i 2018 har fusjonert med Brekke & Strand. Hovedfokuset de siste årene har vært byggprosjektering av alle typer bygg, som skoler, kontorbygg, idrettshaller, næringsbygg og boliger.
hh@brekkestrand.no

+47 950 61 591