Regionleder Sverige

JOHANNA CARPELAN

Johanna er ekspert på lyd og vibrasjon med et særskilt fokus på byggakustikk og detaljplanlegging, prosjekt- og oppdragsledelse i store og små prosjekter.
Johanna har lang erfaring med å kommunisere med myndigheter; kommuner, fylkestyrene og land- og miljødomstolen.

jca@brekkestrand.se

+46 725 17 42 15