Leder Fag- og Produktutvikling

MARIA K. STRAND

Maria er utdannet sivilingeniør ved NTNU Trondheim.
Hun har jobbet som akustisk rådgiver innen bygg og samferdsel i Brekke & Strand siden 2006. Maria er ansvarlig leder for produksjon.
Blant Marias referanseprosjekter finner vi Fornebu S kjøpesenter, Schweigaardsgate 17, Skatt Øst og Hamar Kulturhus.

mks@brekkestrand.no

+47 909 97 338