Seniorrådgiver

MORTEN JENSEN

Morten er utdannet sivilingeniør fra DTU i Lyngby, Danmark i 2011. Han har jobbet som rådgiver i Sinus i 8 år og fortsetter jobben i Brekke & Strand.

Yrkesmessig erfaring omfatter målinger, beregninger og rapportering innenfor flere områder av akustikkens verden, bl.a. samferdsel, energi, bygningsakustikk, bygg- og anleggsstøy m.m. Siktet er nå rettet inn på en mer industri/offshore relatert retning, hvor det også blir jobbet med å utvikle fagrelaterte verktøyer for å effektivisere arbeidsgangen.

Blant Mortens referanseprosjekter finner vi Glencore Nikkelverk i Kristiansand, Hotell Norge i Kristiansand, Dronningens gate 5 i Kristiansand, E18 rehabilitering av tunneler i Kristiansand.

+47 902 40 746