Rådgiver

OSKAR ANDREAS SIVERTSEN

Oskar er utdannet Siv.ing Elektronikk med fordypning i signalbehandling og akustikk ved NTNU, Trondheim. Han har jobbet i Brekke & Strand Akustikk AS siden 2016, og jobber som rådgiver innen fagfeltene bygg, samferdsel og industri.

Oskar har god kompetanse på støyutredninger. Han har jobbet mye med støy knyttet til reguleringsplaner og rammesøknad for boligbebyggelse i støyutsatte områder.

Utover dette har han god kjennskap til arbeid med støymålinger på industriområder og bistand på vurdering mot utslippstillatelser.
Blant referanseprosjektene finner vi Fevåg Områderegulering, Brønnøy Kalk og Alcoa Mosjøen.

oas@brekkestrand.no

+47 938 81 886