Mange av våre kunder trenger hjelp med avanserte målinger, analyser og beregninger som en del av FoU og produktutvikling.

Brekke & Strand Akustikk tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor avanserte måle- og analyseteknikker. Vi utfører også tidssynkrone målinger av øvrige målesignaler: GPS, CAN, temperatur, trykk, posisjonsforskyvning og annet. 

Ingen måletekniske problemer er for krevende for oss!