Fakturaadresse

1. Elektronisk faktura:

Brekke & Strand Akustikk AS benytter Visma.net AutoInvoice for mottak av elektroniske fakturaer. Visma AutoInvoice er et aksesspunkt knyttet til PEPPOL som er infrastrukturen offentlige myndigheter i Norge og flere andre land benytter. Brekke & Strand Akustikk AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til mottaker fra AutoInvoice eller andre aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge benyttes fakturaformatet EHF.

Elektronisk fakturaadresse: 9908:916863071

2. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til Brekke & Strand Akustikk AS på følgende adresse:

invoice.145078@vismabpo.no

Følgende krav til faktura per epost stilles:

  • én fil pr. faktura – hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
  • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer
  • A4-format.

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at
e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

3. Faktura sendt pr. post:

Brekke & Strand Akustikk AS – 145078
c/o Azets Insight AS
Postboks 8930
7439 Trondheim

Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn (husk også å sjekke at organisasjonsnummeret på mottaker er korrekt dersom fakturaen sendes elektronisk).
Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer.
Skriften på fakturaen (hvis papirfaktura) må være tydelig.
Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov).