HEALTH

SAFETY

ENVIRONMENT

QUALITY

Brekke & Strand skal drive all virksomhet på en ansvarlig måte; en forsvarlig måte som sikrer helse, miljø og sikkerhet for mennesker, bevaring av miljøet og kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer til markedet. For å oppnå dette, bruker vi styringssystemer for helse/ arbeidsmiljø, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) som er utviklet for å gjøre oss i stand til å:

 • etterleve myndighetskrav og andre relevante krav
 • oppfylle kundens forventning til kompetanse, innenfor vårt fag
 • yte bedre service enn det kunden forventer av oss
 • etablere kravspesifikasjoner og løsningsforslag som harmonerer med prosjektets målsetning.
 • anvende nasjonale og internasjonale standarder og metoder i våre vurderinger
 • drive en systematisk kompetanseprosess. Kompetanse skal være vårt konkurransefortrinn bevisstgjøre at kvalitet er alle medarbeideres ansvar
 • drive en kontinuerlig forbedringsprosess av vårt kvalitetssystem

Vi vil vise våre kunder at vi har et tydelig miljøfokus i våre oppdrag (eksternt) og i vår forretning (internt):

 • Vi samsvarer med myndighetskrav og andre relevante miljøkrav
 • Vi er sertifiserte iht. anerkjent standard for miljøstyring
 • Vi setter miljø på dagsorden i våre oppdrag
 • Vi fremmer god helse og livskvalitet gjennom å skape gode bomiljø med tanke på støy
 • Vi fremmer bærekraftige byer og lokalsamfunn ved å bidra aktivt til at støy er høyt på dagsordenen
 • Vi søker allianser som jobber med nytenkning innen miljøpåvirkning
 • Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vårt miljøstyringssystem samt redusere vår egen miljøbelastning

Et godt og sikkert arbeidsmiljø er viktig for Brekke & Strand:

 • Vi skal etterleve myndighetskrav og andre relevante krav
 • Verneombudet skal konsulteres og involveres i spørsmål som angår arbeidsmiljøet
 • Alle skal oppleve at de er en del av Brekke & Strand
 • Brekke & Strand skal være et godt sted å jobbe
 • Vi skal drive systematisk forbedring av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Pågående prosesser i ledergruppen skal være transparente og kommuniseres til alle
 • Det skal være forutsigbarhet i arbeidsforholdet

Styringssystemet i Brekke & Strand er utarbeidet og implementert iht ISO 9001:2015 på kvalitetsstyring og ivaretar relevante krav gitt av Plan- og Bygningsloven. Vi er sertifiserte som Miljøfyrtårn.

14.03.2024
Tove Magnussen, Leder for HR, HMS & K og 

Frøydis Espedal, Adm.Dir. Brekke & Strand Akustikk AS  

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt åpenhet rundt hvordan virksomheten håndterer dette og eventuelle negative konsekvenser i egen leverandørkjede. Brekke & Strand Akustikk egenerklæring omfatter selskapets aktivitet i Norge.

> Egenerklæring vedr Åpenhetsloven

Vi har etablert etiske retningslinjer for å sikre et felles grunnlag for å vurdere hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Brekke & Strand, for all virksomhet og for våre underleverandører.

> Etiske retningslinjer

Shopping Basket