VISJON

Vi utvikler fremtidens akustikk

Brekke & Strand Akustikk AS er et frittstående og rendyrket spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjoner som kompetanseområder. Vårt kontinuerlige fokus på faglig kompetanse, uavhengighet, kostnadseffektivitet og god kundebehandling sikrer at vi er med og bidrar i de største og mest prestisjetunge akustiske oppgavene i Norden. Våre råd skal være tydelige og byggbare.

Vi leverer komplett akustisk rådgivning med høy kvalitet til byggebransjen, olje- og gassindustrien, samferdselssektoren og industrisegmentet.

Vi er medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Grønn Byggallianse.

Siden oppstarten i 1988 har vi vokst til å bli det største samlede miljøet innenfor akustisk rådgivning i Norden, og et av de største i verden. Nær halvparten av våre rådgivere har mer enn 15 års erfaring og alle har mastergrad (siv.ing), doktorgrad eller tilsvarende. Firmaets sterke faglige engasjement gis blant annet utslag i tilstedeværelse i landets forskningsmiljøer innen akustikk, og vi er naturlige deltagere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid.

Alle kontorer i selskapet, med unntak av Reykjavík, er per april 2020 sertifisert iht. ISO 9001:2015 (kvalitetsstyring), ISO 14001:2015 (miljøstyring) og ISO 45001:2018 (sikkerhets- og arbeidsmiljøstyring). Sertifiseringsorgan er Bureau Veritas. 

akustik-framtid

VI BEKJEMPER STØY OG VIBRASJONER

Feil type lyd påvirker oss negativt

Brekke & Strand besitter den ypperste ekspertise i Norden innen følgende områder: bygningsakustikk, romakustikk, spesialstudier innen olje & gass, støy fra vindkraft, støy fra ventilasjonssystemer, støy og strukturlyd fra vei og bane.

Vi har et stort fokus på at alle våre ansatte får mulighet til å fordype seg i spesielle tema gjennom kursing, studier og prosjektarbeid, både for å opprettholde og ikke minst videreutvikle våre ekspertiseområder.