certificatebanner

Kvalitet er vår standard

Vi jobber aktivt for å møte kunders og andre interesseparters krav og forventninger, samtidig som vi jobber for et godt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte og for å redusere bedriftens miljøbelastning til et minimum.

Brekke & Strand er ISO 9001, 14001 og 45001 sertifisert.


 
 
 
 
 
> ISO 9001:2015
> ISO 14001:2015
> ISO 45001:2018
 

 

Andre sertifiseringer:

> ACHILLES UTILITIES Nordics and Central Europe