ALLE TYPER MÅLINGER

Målinger; lyd & vibrasjoner

Brekke & Strand Akustikk har en stor og avansert instrumentpark som gjør oss i stand til å bistå med det aller meste av malinger. Vi har utstyr for alt fra enkle en-kanalsmålinger til avanserte systemer med mange kanaler. Vi har også utstyr for langtidsovervåkning både inne og ute. I tillegg har vi i flere tilfeller tilpasset målesystemer for å møte aktuelle behov. Ta kontakt med oss for å få hjelp med din utfordring.

Eksempel på typer målinger:

 • Lydisolasjon (luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon og lydisolasjon i fasade iht. NS-EN ISO 16283-serien)
 • Etterklangstid (NS-EN ISO 3382-2) og andre romakustiske parametere
 • Støy fra tekniske installasjoner innendørs (NS-EN ISO 16032) og utendørs (NS 8172)
 • Støy fra samferdsel (NS 8174)
 • Støy og vibrasjoner fra skinnegående trafikk (inkludert strukturstøy og skinnekorrugering, EN15610)
 • Emisjons- og immisjonsmålinger
 • Støydokumentasjon av utstyr (støytest/FAT/etc.) etter aktuell målestandard (ISO 3740-serie, ISO 11200-serie, ISO 9614, etc.)
 • Vibrasjonsmålinger (akselerasjon, fart og utsving)
 • Støykartlegging (offshore og på landbasert industri og anlegg)
 • Spesialmålinger innen vibrasjoner og strukturdynamikk (ODS, modalanalyse, bl.a. ISO 10816-3, ISO 5199, og  ASME B73.1)
 • STIPA målinger (Verifikasjonsmålinger for dekning av PAGA, Taletydelighet i alt fra kirker og skoler til parkeringsanlegg, flyplasser og andre offentlige rom)
 • Akustisk kamera
 • Langtidsovervåkning av støy og/eller vibrasjoner (Kan brukes innenfor veldig mange problemstillinger der man ønsker å følge med på en eller annen endring, eller om en definert grenseverdi overskrides over tid)