INDUSTRI

Industriens ansvar for nærmiljøet

I dagens samfunn verdsettes et rent miljø uten støy og forurensning, høyt. Det gjør at industrien i økende grad må ta ansvar for hvordan den påvirker nærmiljøet. Brekke & Strand tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor måling og beregning av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljøet, og påvirkningen av disse på nærmiljøet.

Vårt firma har verktøy for planlegging, konsekvensanalyse, kartlegging, overvåking, støyreduksjon og langsiktige kontroll- og tiltaksprogrammer i bransjen. Vi har lang erfaring innenfor bransjer som papir og masse, stål og treforedling, skogindustri, varmesentraler og forbrenningsanlegg, steinknusing, havner og terminaler, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og petrokjemisk industri. 

Brekke & Strand Akustikk utfører også oppdrag for bedrifter innenfor vindkraft, energi, kraft og olje- og gassektoren. Hvis det oppstår støy- og vibrasjonsproblemer under drift, rykker vi raskt ut og løser problemet.