INDUSTRI

Industriens ansvar for nærmiljøet

I dagens samfunn verdsettes et rent miljø uten støy og forurensning høyt. Det gjør at industrien i økende grad må ta ansvar for hvordan den påvirker nærmiljøet. Brekke & Strand tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor måling og beregning av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljøet, og påvirkningen av disse på nærmiljøet.

Vårt firma har verktøy for planlegging, konsekvensanalyse, kartlegging, overvåking, støyreduksjon og langsiktige kontroll- og tiltaksprogrammer i bransjen. Vi har lang erfaring innenfor bransjer som papir og masse, stål og treforedling, skogindustri, varmesentraler og forbrenningsanlegg, steinknusing, havner og terminaler, næringsmiddelindustrien, prosessindustrien og petrokjemisk industri. 

Brekke & Strand Akustikk utfører også oppdrag for bedrifter innenfor vindkraft, energi, mekaniske verksteder, datasentere, olje- og gassektoren. Vi tilbyr målinger etter standardiserte metode og mer skreddersydde opplegg der dette kreves. Vi har en stor instrumentpark for enkle og mer avanserte måle-opplegg. Vårt mål er å finne riktige løsninger.

Hva vi gjør:

  • Støymålinger
  • Målinger med akustisk kamera
  • Kartlegging av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljø
  • Kartlegging av støy til naboer med utarbeidelse av støykart
  • Prosjektering og design av nye anlegg
  • Støytest for dokumentasjon av lydeffektnivå etter målestandarder: ISO 3746 / ISO 3744 / ISO 3747, ISO 9614-2 og ISO 11202.
  • Dimensjonering av støyreduserende tiltak
  • Langtidsovervåkning av støy og vibrasjoner
  • Mangekanals-målinger for feilsøking av spesielle problemer