Entreprenørfirmaet BundeBygg AS har stått for rehabiliteringen på oppdrag fra Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg, som har like store eierposter i eiendommen Christian Krohgsgate 32 AS med et areal på 11.300 kvadratmeter. Bygården ble kjøpt fra Aberdeen i desember 2014. – Vi bisto Westerdals Oslo ACT med å finne nye lokaler, og under befaringen her fant vi ut at bygget passer godt til deres formål. Det har gode høyder, robust og godt lysinnslipp, noe som egner seg godt for undervisning og klasserom. At det er søylefritt mellom etasjene, er også er gunstig, sier utviklingsdirektør Fredrik W. Baumann i Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABNE) til Byggeindustrien.

Utvendig har entreprenørselskapet utbedret fasaden med flikking av mur og puss, samt maling.
– Innvendig har vi montert varevinduer for å oppnå bedre U-verdi og lyd. Vi har lagt nytt tak med båndtekking på sidene, og innvendig har vi satt opp nye vegger og bygd klasserom i forskjellige utførelser. Disse innfrir kravene til lyddemping for 70 desibel, fordi det er ekstreme krav til lydtetthet for studioene, sier Ruden.
Veggene i den gamle bygården består av stål, gips og leca. Hele ventilasjonsanlegget er skiftet, mens radiatoranlegget i stor grad er beholdt.
– Gården er klassifisert som et C-klasse bygg. Det er montert utvendig solskjerming, som for øvrig er godkjent av Byantikvaren. Samtlige dører er nye, mange av dem med lyddemping. Dessuten har vi lagt et nytt gulvbelegg i de fleste undervisningsrom som er levert av Intep, sier prosjektlederen.

Artikkel og bilder på bygg.no.