COSLInnovator er en halvt nedsenkbar boreplattform eid av COSL Drilling Europe AS og bygget på Yantai Raffles i Kina. Riggen er designet for boring av brønner ned til 7500 meter og på havdyp på ned til 750 meter. Riggen ankom verftet Westcon Yards i Ølen våren 2012 for ferdigstillelse og testing før den ble satt ut i produksjon. Brekke & Strand bistod i denne prosessen med testing og tiltaksutredning («Noise survey»).

Oppdraget gikk i hovedsak ut på kontrollmåling av lydforhold, i henhold til krav i NORSOK, for å fremskaffe dokumentasjon i forbindelse med SUT. Hovedutfordringer er støy på dekk fra teknisk utstyr, samt støy fra store kilder som mud-pumper og draw work. Tiltaksutredninger baserte seg på målinger av lyd og vibrasjoner samt beregninger. Det ble også foretatt målinger av støy og lydisolasjon i oppholdsrom og lugarer.