Det nye operahuset i Bjørvika i Oslo rommer Den norske opera og ballett. Den er det største kulturbygget som er oppført i Norge. Bygget har 2 store scener, samt en rekke større øvesaler, verksteder og prøverom. Totalt er det ca. 600 ansatte som har sin arbeidsplass i huset.

Brekke & Strand har vært hovedansvarlig rådgiver for at de akustiske målene ble nådd. Den store operasalen har fått svært positiv mottakelse, og dette gjelder i stor grad de akustiske forhold. Den regnes nå som blant de beste i Europa. Orkesteret har fått en prøvesal med helt spesielle akustiske forhold, de er svært fornøyde med det som er deres hovedarbeidsrom.

Balletten har helt spesielle prøvesaler. Disse fungerer førsteklasses når det gjelder lyd og også svingningsforhold, noe som kan være problematisk i slike rom.