Follobanen er et fremtidig nytt dobbeltspor mellom Oslo Sentralstasjon og Ski stasjon. Dobbeltsporet skal dekke behovet for økt kapasitet gjennom Sørkorridoren da dagens jernbane- og vei-system er overbelastet. Innføringen til Oslo S er svært krevende, blant annet fordi bevaringsverdige bygninger, fredede kulturlag over og under bakke og flere boligområder må tas hensyn til.

Brekke & Strand har utredet støy og vibrasjoner i planleggingen av Follobanen mellom Oslo S og Ekebergåsen. Ny jernbanetrasé er planlagt igjennom et område med boliger, kulturminner og friluftsområder. Det er vurdert støy både for driftsfase og byggefase.