Rehabilitering og fornying av hele bygget, inkludert ny orkestergrav, nye stoler og varierbare lydabsorbenter i Griegsalen, varierbar akustikk i Peer Gyntsalen og forbedret lydisolering mellom Griegsalen og Peer Gyntsalen. Rådgivning med hensyn på å bevare de akustiske kvaliteter gjennom prosjektets tiltak.