Kulturhuset er fleksibelt og omfattende med konsert-/ teatersal, ungdomskulturhus, musikkverksted, konferansesal, bibliotek, kafé og kontorlokaler. Det inneholder en rekke store og mindre øvingslokaler tilpasset kor, korps, dans og teater.

Bistand med innspill til bl.a. saldimensjoner, veggtykkelser, dekketyper etc. Utforming av kontraktskrav til konstruksjoner og materialer. Aktiv del i utforming av støyende tekniske anlegg.