Ved Herøya Industripark i Porsgrunn har Brekke & Strand foretatt støykartlegginger, konsekvensutredninger og vurderinger av tiltak helt siden midten av 90- tallet. Yara Porsgrunn er den største industrien med flere fabrikkenheter: En moderne ammoniakkfabrikk med kapasitet på 530.000 tonn/år, tre salpetersyrefabrikker med kapasitet på 1,3 millioner tonn syre/år, to moderne fullgjødselfabrikker (NPK) med en samlet kapasitet på rundt 2,0 millioner tonn NPK/år og en kalksalpeterfabrikk med en kapasitet på rundt 1 million tonn/år.

Av våre øvrige kunder ved industriparken kan nevnes SMA Magnesium, Hydro Polymer og SiC. I 2007 var vi ansvarlig for konsekvensutredning av støy i forbindelse med utvidelse av industriparken med utfylling av Gunnekleivfjorden.