Nye Deichman, Oslos nye hovedbibliotek, får en sentral og synlig plassering i hovedstadens nye bydel Bjørvika. Et moderne og dynamisk folkebibliotek gir unike muligheter til å skape en samtidig og relevant tolkning av bibliotekets rolle og potensiale. Ambisjonen for Nye Deichmanske hovedbibliotek er å skape et pulserende sosialt rom som stimulerer kunnskapsutvikling og teknologiske ferdigheter i tillegg til å tilrettelegge for møter på tvers av befolkningsgrupper. Nybygget vil få et langt større areal til disposisjon sammenliknet med dagens arealer. Tilgjengelige publikumsområder forventes å øke fra 2400 m2 til ca 10 500 m2, og man regner med en økning i besøkstall fra dagens 1 million per år, til 2-3 millioner.

Brekke & Strand har deltatt i prosjekteringsteamet og utviklet prosjektet helt fra arkitektkonkurransen. Vi har vært aktive både i bruker- og designprosess med å utvikle løsninger for blant annet akustisk demping av åpne biblioteksarealer, distribuerte ventilasjonsrom, fasader, auditorium og kino.