48 millioner reisende benyttet seg av Oslotrikken i 2012. Per 2013 består Oslotrikken av 72 trikker fordelt på 6 linjer med til sammen 99 stoppesteder. Trikken er en velkjent del av Oslos bybilde, men bidrar også med støy og vibrasjoner til sine omgivelser. Trikken er en miljøbedrift og selskapet ble miljøsertifisert i 2007. Strategisk mål er å bli en av Europas beste trikkebyer. Kartlegging av støybelastningen til omgivelsene er derfor et viktig tema for Oslotrikken.

Brekke & Strand Akustikk har gjennomført årlige målinger av støy og vibrasjoner i faste målepunkter i Oslotrikken sitt måleprogram for støy. Vi var med å utarbeide måleprogrammet i 2007 og har siden foretatt alle målingene samt all rapportering. I hvert målepunkt måles støy og vibrasjoner. I tillegg registreres hastighet og vogntype samt vognnummer. Det måles skinnekorrugering i etterkant av målingene. Brekke & Strand Akustikk har deretter gjennomført analyser av måleresultatene, herunder statistiske analyser av måleresultatene for støy og vibrasjoner som er sammenholdt med andre data som skinnetyper, skinnekorrugering, dato for siste skinnesliping, mv.