Riddersalen er navnet på den nye konsertsalen med 460 plasser i Baroniet i Rosendal. Den ble første gang tatt i bruk under åpningskonserten til den internasjonale kammermusikkfestivalen Rosendal Festival, der Leif Ove Andsnes er initiativtaker og primus motor.
Salen er en ombygd låve – lang nok, men for trang til å fungere akustisk som en klassisk kammermusikksal. Så vi måtte trylle. Vi måtte fjerne de lydrefleksjonene som ville avsløre at dette var en lang og trang låve, og tilføre lydrefleksjoner som hører hjemme i den virtuelle 4000 kubikkmeter store kammermusikksalen vi hadde valgt som ideal. Til det siste brukte vi et elektroakustisk akustikksystem – AES (Acoustic Enhancement System) – i dette tilfelle systemet Constellation fra Meyersound. I tillegg til å skrive kravspesifikasjonen deltok vi i dette prosjektet for første gang aktivt i selve innjusteringfasen. Finjusteringen fortsatte etter åpningskonserten for å kompensere for lydabsorpsjonen fra et fulltallig publikum. Prosjekteringen gjorde vi med støtte i romakustisk computersimulering i programmet Odeon 13. Alt ble gjennomført innenfor strenge estetiske rammer. Resultatet?

Lars O. Flydal/Vårt Land: «Ny lyd… Uansett hvor du satt ble du presentert for et idealisert lydinntrykk…Magisk» (les mer)

Leif Ove Andsnes: «Jeg syntes siste konsert ble bortimot ideell.»

Vi har gjennom dette prosjektet utvidet grensene for hva man kan oppnå med AES i kombinasjon med målbevisst planlegging og grundig romakustisk design. Og vi er svært tilfreds med hvordan det låter i Riddersalen.

Lydeksempel 1: 6s binauralt opptak (bruk hodetelefoner for optimal gjengivelse) fra Riddersalen uten publikum, med akustikksystemet PÅ (2 sek), AV (2 sek) og PÅ (2 sek):

 

Lydeksempel 2: Konsertopptak (NRK2) fra Riddersalen 13.august 2016 (følg linken og klikk på spill-symbolet «> hør på konsert P2»; tilgjengelig til januar 2017)