Det har vært stille i den gamle brannstasjonen i Tromsø siden brannvesenet fikk nye lokaler i 2010. Nå åpner dørene igjen i et helt nytt bygg med gamle røtter, ungdommelig preg og musikken på full guffe.

«Dette er et ungdomshus, så da har vi tatt vare på en litt røff stil fra det gamle bygget. Det mest utfordrende med tanke på rehabiliteringen har vært å oppfylle nye krav til akustikk og ventilasjon, […].

– Noen ventilasjonsutfordringer har det vært ved et så gammelt bygg og lave høyder, men det har vår underleverandør klart å løse, sier Bjørn, og konstaterer stolt at de strenge akustikkravene i de 22 øvings- og innspillingsrommene i huset er nådd med glans.
– Brukerne stiller svært høye krav til lydrommene i dette prosjektet. Brekke og Strand, som har utført lydmålingene, uttalte at de knapt nok noen gang hadde gjort like gode målinger som hos oss. Både vi og Tromsø kommune er veldig stolte av å ha fått til det. Spesielt plan to er en akustisk innertier, sier han.

Bjørn priser HRTB arkitekter for å ha fått til en tydelig fornying av bygget, samtidig som flere gamle elementer har blitt bevart.
– Jeg synes arkitekten har truffet kjempebra med dette bygget. De perforerte aluminiumfasadene er for eksempel veldig spesielle, og når det er litt mørk ute, våkner hele fasaden til liv. Arkitekten ville skape noe her som vi ikke har maken til i Tromsø, og det har han fått til, sier han.»

Du kan lese mer om Tvibit og åpningen her:
www.bygg.no
www.nrk.no
www.nordlys.no
www.itromso.no