SAMFERDSEL

Økt miljøbelastning for beboere i form av mer støy

Planlegging av eksempelvis nye veier er en viktig og engasjerende aktivitet som påvirker mennesker hver dag. Prioritering av ressurser til utbygging og vedlikehold av forskjellige transportmidler, er en pågående politisk debatt, ikke minst sett fra et miljøperspektiv.

Befolkningsvekst og sentralisering har økt behovet for å utvide både vei- og skinnegående trafikk. Økt trafikk kommer i utgangspunktet til å medføre økt miljøbelastning for beboere i nærheten av veiene, særlig i form av mer støy. Hensiktsmessige tiltak kan føre til at støy reduseres til tross for økte trafikkmengder. I vårt avanserte lydlaboratorium kan vi illustrere både nåværende og fremtidig lydbilde samt lage sammenlignbare akustiske miljøer før og etter simulert handling.

Vi jobber med utstyr og teknologi fra markedets ledende aktører. I lydlaboratoriet kan vi lage sammenlignbare akustiske miljøer før og etter simulert handling. Måling og beregning av støy og vibrasjoner.