Arkitektfrokost i Trondheim og Kristiansand

Velkommen til informasjonsfrokosten rettet spesielt mot deg som arkitekt!
Vi serverer frokost og holder et kort foredrag om et aktuelt tema som påvirker din hverdag:

Massivtre og akustikk – Hvordan det faktisk gjøres.
Praktiske tips og de nyeste resultatene…

Det vil være god tid til dine spørsmål og felles diskusjoner og vi håper å utvikle dette konseptet til et fruktbart forum for utvikling og gode relasjoner i fremtiden.
Foredragsholder er Lars V. Strand.

Kristiansand: onsdag 6.april kl 0900-1030, Østre Strandgate 80
Trondheim: onsdag 13.april kl 0900-1030, Sluppenvegen 17B

Påmelding innen hhv 26.mars og 2.april til info@brekkestrand.no.

 

Velkommen!

 

Akustikk et forsømt fagfelt blant arkitekter

Artikkel på Arkitektur.no: Mange av de stedene vi oppholder oss i er preget av mye støy. Kontorlandskap, kaffebarer og restauranter kan være eksempler på harde rom med lang etterklangstid. Det å sikre behagelig akustikk i slike rom er utfordrende. Ofte opplever vi at stemmer og generell støy slenges fram og tilbake mellom veggene til det er omtrent umulig å føre en normal samtale. Partner i Ratio Arkitekter, Per Christian Brynildsen, mener mote og stilidealer kan være en grunn til at akustikk i stor grad er et forsømt fagfelt blant arkitekter i dag. – Modernistiske idealer med rene linjer og glatte flater kan være en årsak til at en ofte oppfatter akustikk som et problem, framfor en mulighet, sier han.  Brynhildsen tror mange i bransjen forbinder akustikk og lydmessige forhold med noe som ”repareres i etterkant”. Dette fordi akustikkplater eller tilsvarende tiltak oppfattes som vanskelig å kombinere med modernistiske idealer.  Det er ikke bare moteretninger og stilidealer som bidrar til dårlige akustiske kvaliteter. Brynildsen mener mange arkitekter i dag har et holdningsproblem.  – Faget domineres til dels av holdninger om arkitekten som suverent geni, uten at dette overhodet stemmer med utøvelsen av profesjonen i dag, påpeker han.  Han mener at dette gjør det vanskelig for mange arkitekter å akseptere krav som stilles fra tilstøtende faggrupper. Klarer arkitekter imidlertid å samle og involvere bred fagkompetanse tidlig nok, kan mye være gjort. Brynildsen presiserer: – Hvis det gjennomføres oppstartsseminarer med engasjerte og pedagogisk dyktige akustikere, vil forståelse, interesse og nysgjerrighet slå rot hos de prosjekterende, og man oppdager hvor morsomt det kan være å arbeide med akustikk. Brynildsen har selv arbeidet med mange akustisk utfordrende prosjekter, og trekker frem Konserthuset i Stavanger som spesielt givende. Her arbeidet han tett med en av verdens fremste akustikere fra det belgiske, Kahle Acoustics.  – Heldigvis var han ikke en diva, men en vi kunne spille ideer over bordet til i et reelt samarbeid. Dette prosjektet var for meg en enestående mulighet til å lære mer om et fascinerende felt, avslutter han.

Fartein Valen Arkitekt og foto Ratio Arkitekter
Fartein Valen; Arkitekt og foto: Ratio Arkitekter