Portalen Lillestrøm -Jernbanetomta

”Jernbanetomta ligger på sørsiden av Lillestrøm stasjon som et åpent hull i bystrukturen på Lillestrøm. Tomten har en fantastisk sentral beliggenhet tett inntil Norges 4. viktigste togstasjon, og i siktaksen av hovedveien over Nitelva fra Oslo og Lørenskog sørfra.

Prosjektet fikk det opplagte navnet Portalen i parallelloppdraget høsten 2012.

Prosjektet inneholder kontor mot sør, hotell i nord mot torget foran jernbanestasjonen, og boliger over en base av forretninger i midten. Det byplanmessige grepet var å skjære gjennom en diagonal forbindelse mot sørøst som tydeliggjør den bortgjemte forbindelsen mellom togstasjon og den sørøstlige delen av Lillestrøm og Varemessen. Diagonalgaten splitter hotellet fra den øvrige bebyggelsen, og lar det stå fritt på det som skal bli et nytt opparbeidet torg i forbindelse med stasjonen.

Bebyggelsen er gitt dynamiske former med skrå tak begrunnet med ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen, og kan fungere som solenergifanger. Boligene er lagt som lameller i retningen øst vest for best mulig solinnfall på uteområdet og nabobebyggelse. Kontorfasaden mot sør er underskåret for å gi plass for adkomsttorg, og fasaden har en form som gir retning og peker inn mot sentrum av Lillestrøm. Hotellet på torget danner et tårn mot stasjonen med interaktiv lystavle i gavlen som kan reflektere bevegelse i byen. Forretninger vil få henvendelse mot gatene for å bidra til et aktivt byliv rundt kvartalet.

Prosjektet er på i alt ca. 50.000 m2 med 110 boliger, ca. 800-900 arbeidsplasser, forretninger på til sammen 3000 m2. Hotellet har 200 rom, en restaurantetasje på gateplan, en møteavdeling og skybar.”

(http://www.lpo.no/arkitektur/portalen-jernbanetomta-article85-133.html)