NatKlim: Naturlig klimatisering av kontorbygg – Et Innovasjonsprosjekt

Brekke & Strand Akustikk AS v/ Jarle Ellefsen er med bl.a. Stiftelsen Sintef, Skanska Norge AS, Snøhetta Oslo AS og Rockfon AS – Rockwool i samarbeid om et innovasjonsprosjekt.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for naturlig klimatisering av bygninger som vil føre til betydelig reduksjon av energibruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø. Hypotesen er at dette vil bidra til markedsgjennombrudd for nullenergi- og plussenergibygg.

Delmål:
– Utvikle og dokumentere løsninger og konsepter for naturlig klimatisering av kontorbygg, inkludert akustiske systemer for himlinger, vegger og interiørelementer som tillater bruk av termisk masse og utnyttelse av stor takhøyde, i kombinasjon med bygningsintegrert ventilasjon, oppvarming og kjøling.

– Teste ut og demonstrere løsningene og konseptene gjennom implementering i case-prosjekter og pilotbygg i Norge.

– Løsningene og konseptene skal bidra til å redusere energibruken til klimatisering av bygg med 70-100% i forhold til dagens standard, gi minst like godt innemiljø, høy arkitektonisk kvalitet og reduksjon av livsløpskostnadene med 20-30%.

(Utdrag fra søknaden til Norsk Forskningsråd)