I høst har vi målt for fult! -Kolsåsbanen

Kolsåsbanen er en del av Oslos vestlige T-banenett som går fra Oslo sentrum til Kolsås i Bærum. Etter 60 års drift var banen så nedslitt at det gikk utover trafikksikkerheten. Banen ble derfor stengt i 2006 og oppgradert til metrostandard og T-banedrift. Oppgraderingen og utbyggingen gjelder totalt 13 stasjoner.

Brekke & Strand Akustikk har vært ansvarlig for prosjektering av tiltak mot støy, strukturstøy og vibrasjoner for ombygging av Kolsåsbanen. Dette gjelder alle parseller fra Sørbyhaugen (Oslo) til Kolsås. Vi har deltatt i alle prosjektfaser fra konsekvensutredning, forprosjekt/reguleringsplan, samt byggeplan og oppfølging/etterkontroll.