Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

Norske Konsertarrangører presenterer: Lydmålinger og tiltak v/ Bo Engdahl

Simen (Tørnqvist) og Bo (Engdahl) holdt et foredrag på seminar på Øyafestivalen for bransjen ”Norges musikkarrangører”.

Fra nettsidene: http://oyafestivalen.no/seminarprogram/

”Mange arrangører møter utfordrende krav når det kommer til støygrenser i byer og tettbygde strøk. Da Øyafestivalen skiftet festivalarena fra Middelalderparken til Tøyenparken bisto Brekke & Strand Akustikk AS med lydmålinger i nabolaget på Tøyen. På dette seminaret vil de snakke generelt om forhåndsberegninger av lydnivå ved naboer, vurdering av beregningsresultater opp mot regelverk i Norge, målinger av lydnivå ved naboer under konserter og tiltak for å forhindre problemer med støyklager fra naboer.”

KHIO får nye studioer for ballett, opera og teater

Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere etapper det siste tiåret fått nye lokaler i gamle, ærverdige Seilduksfabrikken.

Nybygget fra 2003 rommer statens høgskoler for scenekunstfagene og er et av Nord-Europas største scenehus – lite kjent for andre enn de som jobber og studerer der.

På nyåret kan de tre scenekunstfagene Opera, Ballett og Teater også ta i bruk hvert sitt nye studio i det gamle bygget langs Steenstrups gate.

Brekke & Strand v/ Magne Skålevik har hatt ansvaret for akustisk prosjektering. Som vanlig ved ombygging av eksisterende bygg til bruk med mye musikk, har det særlig vært store utfordringer med å oppnå god lydisolasjon.

Romakustisk har man i sangstudioet søkt en balanse mellom nok klang for sang, men likefullt tilstrekkelig akustisk demping for kraftige operastemmer. Ballett har den krevende kombinasjonen av musikk og store speilflater, men i godt samarbeid med arkitekt har vi lykkes å finne plass til det vi tror er en passende mengde veggabsorbenter i ballettstudioet.

Vi ønsker KHIO lykke til med de nye lokalene!