Norske Konsertarrangører presenterer: Lydmålinger og tiltak v/ Bo Engdahl

Simen (Tørnqvist) og Bo (Engdahl) holdt et foredrag på seminar på Øyafestivalen for bransjen ”Norges musikkarrangører”.

Fra nettsidene: http://oyafestivalen.no/seminarprogram/

”Mange arrangører møter utfordrende krav når det kommer til støygrenser i byer og tettbygde strøk. Da Øyafestivalen skiftet festivalarena fra Middelalderparken til Tøyenparken bisto Brekke & Strand Akustikk AS med lydmålinger i nabolaget på Tøyen. På dette seminaret vil de snakke generelt om forhåndsberegninger av lydnivå ved naboer, vurdering av beregningsresultater opp mot regelverk i Norge, målinger av lydnivå ved naboer under konserter og tiltak for å forhindre problemer med støyklager fra naboer.”