Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

”Støy og dårlig akustikk hindrer læring”

”Fortsatt bygges norske skoler uten tilfredsstillende hensyn til lyd i læringsrom. Budskapet er at tidlig planlegging er avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende læringsmiljø.

– Ivaretagelse av akustiske premisser og løsninger i tidlig fase kan være helt avgjørende for om gode undervisningsforhold oppnås i et ferdig prosjekt, sier seniorrådgiver for akustikk i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen. Han påpeker at krav og anbefalinger skal sikre et tilfredsstillende læringsmiljø.”

Les hele artikkelen på bygg.no.

 

Bilde: bygg.no

”Pass the salt… and a megaphone”

Why new restaurants are so noisy. -En artikkel i The Wall Street Journal om nytt design, overdådig takhøyde og tregulv:

”La Mar Cebicheria Peruana, a 16-month-old restaurant in San Francisco, hits every fashionable trend in restaurant design. The 300-seater occupies an 11,000 square-foot loft space in a historic converted ferry building. The floors are hardwood, the ceiling beams exposed, and the wood tables bare. It has an open kitchen and a large bar. A wall of windows overlooks the bay.

The result: It is the ultimate noise trap.

Many of the most cutting-edge, design conscious restaurants are introducing a new level of noise to today’s already voluble restaurant scene. The new noisemakers: Restaurants housed in cavernous spaces with wood floors, linen-free tables, high ceilings and lots of windows—all of which cause sound to ricochet around what are essentially hard-surfaced echo chambers.”

[les mer]

Østbanehallen – åpning

Restauranter og spisesteder har store behov for romakustisk god demping, slik at man både oppnår god lokal intimitet, god taletydelighet rundt bordene, og samtidig riktig stemning i forhold til restaurantens profil.

Brekke & Strand Akustikk har jobbet både med romakustikk i enkelt restauranter og spisesteder, samt i de større vrimleområdene – for at lydforholdene skal oppleves så bra som mulig. Vi er ansvarlig prosjekterende for lydforhold, og har også jobbet med lydisolering mellom restauranter og nabolokaler, samt med støy fra tekniske installasjoner og andre støykilder.

Fra artikkelen på bygg.no: ”Etter 15 måneder, og med ca. 250.000 nedlagte arbeidstimer, er totalrehabiliteringen av den nye Østbanehallen fullført. ROM Eiendom har fått tilpasset moderne teknikk og løsninger, men har samtidig hatt andaktsfølelse når nasjonalklenodiet har fått tilbakeført flere av de historiske og opprinnelige detaljene.”

Bodø Rådhus

Brekke & Strand har fått i oppdrag å bistå arkitektkontoret atelier – lorentzen – langkilde med å realisere visjonen i deres vinnerprosjekt for Bodø Rådhus:

«Ved å ta utgangspunkt i Rådhuset og Banken er det vår visjon å skape én samlet byggning med en harmonisk balanse mellom nytt og gammelt – Hvor det eksisterende og det nyes kvaliteter gjensidig styrker hverandre.»

Den største akustiske utfordringen blir å dempe lydutbredelsen i et stort sammenhengende volum som binder sammen ulike arealer med hvert sitt yrende liv.

BRA=12000m2

Saksbehandler for Brekke & Strand er Magne Skålevik.

(Kilde til illustrasjonen er atelier – lorentzen – langkilde.)

Meierikvartalet – Lillestrøm

For prosjektet Meierikvartalet Lillestrøm er vi engasjert av Øie Eiendomsutvikling AS for å utrede støyforhold i forbindelse med regulering av kvartalet. Det er foreslått en kombinasjon av kontor, forretning, bolig, hotell og offentlig tjenesteyting med et samlet areal på 60.000 m2.

Målet er å skape en attraktiv, ny bydel med offentlige utearealer og gangavstand til togstasjonen. Det høyeste bygget er planlagt med 19 etasjer, så dette kommer til å bli nye landemerker i Lillestrøm sentrum.

Portalen Lillestrøm -Jernbanetomta

”Jernbanetomta ligger på sørsiden av Lillestrøm stasjon som et åpent hull i bystrukturen på Lillestrøm. Tomten har en fantastisk sentral beliggenhet tett inntil Norges 4. viktigste togstasjon, og i siktaksen av hovedveien over Nitelva fra Oslo og Lørenskog sørfra.

Prosjektet fikk det opplagte navnet Portalen i parallelloppdraget høsten 2012.

Prosjektet inneholder kontor mot sør, hotell i nord mot torget foran jernbanestasjonen, og boliger over en base av forretninger i midten. Det byplanmessige grepet var å skjære gjennom en diagonal forbindelse mot sørøst som tydeliggjør den bortgjemte forbindelsen mellom togstasjon og den sørøstlige delen av Lillestrøm og Varemessen. Diagonalgaten splitter hotellet fra den øvrige bebyggelsen, og lar det stå fritt på det som skal bli et nytt opparbeidet torg i forbindelse med stasjonen.

Bebyggelsen er gitt dynamiske former med skrå tak begrunnet med ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen, og kan fungere som solenergifanger. Boligene er lagt som lameller i retningen øst vest for best mulig solinnfall på uteområdet og nabobebyggelse. Kontorfasaden mot sør er underskåret for å gi plass for adkomsttorg, og fasaden har en form som gir retning og peker inn mot sentrum av Lillestrøm. Hotellet på torget danner et tårn mot stasjonen med interaktiv lystavle i gavlen som kan reflektere bevegelse i byen. Forretninger vil få henvendelse mot gatene for å bidra til et aktivt byliv rundt kvartalet.

Prosjektet er på i alt ca. 50.000 m2 med 110 boliger, ca. 800-900 arbeidsplasser, forretninger på til sammen 3000 m2. Hotellet har 200 rom, en restaurantetasje på gateplan, en møteavdeling og skybar.”

(http://www.lpo.no/arkitektur/portalen-jernbanetomta-article85-133.html)

KHIO får nye studioer for ballett, opera og teater

Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere etapper det siste tiåret fått nye lokaler i gamle, ærverdige Seilduksfabrikken.

Nybygget fra 2003 rommer statens høgskoler for scenekunstfagene og er et av Nord-Europas største scenehus – lite kjent for andre enn de som jobber og studerer der.

På nyåret kan de tre scenekunstfagene Opera, Ballett og Teater også ta i bruk hvert sitt nye studio i det gamle bygget langs Steenstrups gate.

Brekke & Strand v/ Magne Skålevik har hatt ansvaret for akustisk prosjektering. Som vanlig ved ombygging av eksisterende bygg til bruk med mye musikk, har det særlig vært store utfordringer med å oppnå god lydisolasjon.

Romakustisk har man i sangstudioet søkt en balanse mellom nok klang for sang, men likefullt tilstrekkelig akustisk demping for kraftige operastemmer. Ballett har den krevende kombinasjonen av musikk og store speilflater, men i godt samarbeid med arkitekt har vi lykkes å finne plass til det vi tror er en passende mengde veggabsorbenter i ballettstudioet.

Vi ønsker KHIO lykke til med de nye lokalene!