Lyttelab -”Høre, ikke bare måle støy.”

”Støy fra trafikken forårsaker hjerte- og karsykdommer, som tar livet av nesten 150 nordmenn hvert år.

Når en flyplass skal utvide trafikken, når nye veier skal anlegges i et boligområde eller en bit av E6 skal omreguleres og flyttes noen meter, lager myndighetene som regel et støykart i ulike farger for å vise hvor stor ulempen blir for deg.

Men et tall og en fargekode er i mange tilfeller til liten nytte. Du vil heller høre hvor bråkete det faktisk blir.” (forskning.no)

Brekke og Strand har allerede i 2013 bygget et lytte- og støylab, les mer her på våre egne nettsider.

Se også innslaget på Østlandssendingen fra 2013 her.