PetroPort AB velger STOREBROR fra Brekke & Strand AB

PetroPort AB velger STOREBROR fra Brekke & Strand.

STOREBROR er Brekke & Strands tjeneste for ubetjent kontinuerlig måling av støy som vi velger spesielt for hver kunde og plassering. Vi hjelper våre kunder til å velge systemløsningen på markedet som passer best for kundens behov, uavhengig av produsent.

STOREBROR betyr kontinuerlig måling av støynivået på ett eller flere steder i industrien eller i nærområdet som åpner for en mer detaljert forståelse av støysituasjonen, og utgjør dermed et viktig verktøy i kundens miljøarbeid.

Brekke & Strand leverer støymålinger som en del av FAT (Factory Acceptance Test) til Alfa Laval Tumba AB

Brekke & Strand har utført akustiske målinger som en del av FAT (Factory Acceptance Test) av ulike sentrifuger ved Alfa Laval Tumba AB. To komplette utstyrspakker, hvor sentrifuger inngår som viktige komponenter, skal leveres til to av Statoils offshorefelt. Støymålingene er utført ved å måle lydintensitet i henhold til ISO 9614-2 på plass i verkstedet hvor utstyret er montert.

Ny bru på Sluppen i Trondheim

(les mer: www.bygg.no)

Miljøpakken i Trondheim skal bygge ny bru ved Sluppen, og en fagjury har enstemmig kåret en vinner blant fem innsendte forslag. Et team fra Aas-Jakobsen, ViaNova, Plan ark, Grindaker LARK, Selberg Ark, NGI, Geovita, ECT og Brekke&Strand ble kåret til vinner av plan– og designkonkurransen. Det vil bli innledet forhandlinger med vinnerteamet om prosjekteringsoppdraget rett over jul.

Uvanlig krevende oppgave
Juryens og Miljøpakkens oppfatning er at konkurransen har vært svært vellykket, sier planprosjektleder og juryleder Terje Simonsen i Statens vegvesen.- Vinnerforslaget til ny bru over Nidelva og styrking av elvekorridoren vil øke attraktiviteten for Trondheims befolkning, sier Simonsen til vegvesen.no.”