Måling av vindmøllestøy

Brekke & Strand Akustik AB har fått i oppdrag å utføre støymålinger, analyser og rapporter i henhold målestandard IEC61400-11 (full compliance).

Vindturbinene det er snakk om er av typen SENVION MM82, 2MW. Det er første gang Brekke & Strand utfører målinger på denne type vindturbin.