Avdelingsleder Oslo 3

ATLE STENSLAND

Atle er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1990 med spesialisering innen planlegging og støy.
Atle er avdelingsleder for avd. Oslo 3 og har vært i Brekke & Strand Akustikk siden 2000.

Atle jobber med støy fra samferdselskilder og med utendørs støy i plan- og byggesaker.
Han har jobbet med større vei og baneprosjekter som Kolsåsbanen. Østensjøbanen, E6 Oslo Øst, IC Nykirke-Barkåker, mv.  Han har også jobbet som rådgiver for Sporveien i mange år.
Atle har også spesiell interesse for regelverket for støy og plan- og bygningsloven, og har hatt oppdrag for Miljødirektoratet og andre myndigheter innenfor dette temaet.

as@brekkestrand.no

+47 951 09 790