Avdelingsleder Oslo 3

ATLE STENSLAND

Atle er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim. Han er spesialisert innen støy og planlegging.

Atle har stilling som faglig leder for samferdselsstøy i Brekke & Strand. Han har vært ansvarlig for støyutredninger i større samferdselsprosjekter de siste årene. Han har også vært rådgiver for Sporveien Oslo innen saksbehandling og støyutredninger i 17 år.
Blant Atles referanseprosjekter finner vi E6-Manglerudprosjektet, Kolsåsbanen, InterCity Nykirke-Barkåker og Strategisk støykartlegging for Sporveien Oslo.
Atle var ansvarlig for utarbeidelse av veileder til retningslinje T-1442 om støy og M-128 for Miljødirektoratet.

as@brekkestrand.no

+47 951 09 790