Seniorrådgiver

HALLDÓR JÚLIUSSON

Halldór er fra Island og har studert elektroteknikk (B.Sc.) på Island (2000) og tatt en M.Sc. i Engineering Acoustics på DTU i Danmark (2002).
Han har jobbet i Verkis, et rådgivende ingeniørfirma på Island fra 2002 til 2014 før han kom til Brekke & Strand i 2015.

hju@brekkestrand.no

+47 471 76 250