Avdelingsleder Oslo 2

SIMEN TØRNQVIST

Simen er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, med spesialisering innen akustikk, ved NTNU og Chalmers Tekniska Högskola.Han har jobbet som rådgiver i Brekke & Strand Akustikk siden 2012 og hans prosjektområder er innen bygg, samferdsel og industri.Blant Simen sine referanseprosjekter finner vi innendørs støykartlegging for Fredrikstad/Sarpsborg, prosjektering av lokale støytiltak for E16 Sandvika – Wøyen og prosjektering av lydforhold i Skippergata 30 og 32.

sto@brekkestrand.no+47 950 49 978