Rådgiver

STÅLE ELLINGSEN

Ståle er utdannet sivilingeniør i 2014, med spesialisering innen akustikk fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Som del av studiene var han et år ved Applied Acoustics på Chalmers, Gøteborg i 2012/2013. Han har jobbet i Brekke & Strand Akustikk siden 2014.Hovedtyngden av Ståles oppgaver omhandler strukturstøy og vibrasjoner, industristøy og bygningsakustikk. Eksempler på oppdrag er:

  • Vikingtidsmuseet – Sikring og flytting av vikingskip og skjøre museumsgjenstander
  • Livsvitenskapsbygget – vibrasjonsfølsomt utstyr
  • Ensjø Torg – Strukturstøy og vibrasjoner fra T-bane
  • Østensjøbanen og Kolsåsbanen – Vibrasjoner og strukturstøy ved oppgradering T-banelinje
  • Herøya Industripark – Støykartlegging og støytiltak hos bedrifter ved Herøya Industripark

ste@brekkestrand.no

+47 452 69 250