Försäljnings- och leveransvillkor
—————————————-
Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser från brekkestrand.se (v. Brekke & Strand Akustik AB). Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingått mellan dig som köpare och brekkestrand.se (v. Brekke & Strand Akustik AB).

Dokumentation och vägledning
Instruktioner om hur våra filmer laddas ned följer med leveransen av orderbekräftelsen. Samma information finns även tillgänglig på vår hemsida: https://brekkestrand.se/utbildningsfilmer.

Reklamation
Eventuella fel eller brister vid leverans från brekkestrand.se (v. Brekke & Strand Akustik AB) ska påtalas inom rimlig tid från det att du upptäckt felet. Det åligger dig att ange och påvisa hur felet eller bristen yttrar sig. Om du upptäcker ett fel ska du snabbt vända dig till brekkestrand.se (v. Brekke & Strand Akustik AB). Du kan som utgångspunkt endast reklamera fel som visar sig senast 1 månad efter att filmen levererats till dig.

Pris och betalning
I den här butiken kan du beställa dina varor online och betala via:
– Klarna Faktura

Alla priser på webbadressen https://www.brekkestrand.se – är exklusive moms.

Ångerrätt
brekkestrand.se (v. Brekke & Strand Akustik AB) har 14 dagars ångerperiod från den dagen du tar emot dina produkter. Om du ångrar köpet skall brekkestrand.se (v. Brekke & Strand Akustik AB) underrättas om detta senast 14 dagar efter den dag du tog emot produkterna.

Brekke & Strand Akustik AB
Org.nr 556815-3760 
Box 1084, 416 63 Göteborg, Sverige
Tel: +46 (0)31-13 41 00
info@brekkestrand.se