lars og arild

30 år med akustikk i verdensklasse

Fra å drive hvert sitt enkeltmannsforetak på slutten av 80-tallet til å bygge Nordens største rådgivermiljø innen akustikk har Arild Brekke & Lars Strand lykkes med, ikke bare å dyrke frem de beste akustikerne, men å skape en helt unik selskapskultur som tiltrekker seg de flinkeste folka.

Fredag 22. oktober var det duket for fest og feiring for de over 100 ansatte i Oslo sentrum.

Selskapet har vokst mye de siste 10 årene, primært ved organisk vekst og en fusjon med Sinus AS i 2018. Veksten er hovedsakelig et resultat av at flinke akustikere har ønsket å være en del av et stort rådgivermiljø der akustikk, støy og vibrasjoner står i sentrum. Vi har nå 8 kontorer i de største byene i Norge og Sverige. Selskapet hadde en omsetning i 2020 på 165 millioner, et resultat på 23,5 millioner kroner noe som utgjør en EBITA margin på 14,7 prosent. Selv i korona året 2020 hadde selskapet en vekst på 8 %.

Interessen for gode lydmiljø i samfunnet har økt betydelig de siste årene, og vi ser en ytterligere økning i fremtiden og et økende behov for kunnskap. Lydmiljøet eller lydkvaliteten er sentral for oss individer og forskning viser at gode lydmiljø er viktig for helsen og antall leveår. Framtidsscenarier viser at befolkningen flytter til byene, vi vil bo tettere og vil med det påvirkes mer av støy.  Det er vanskelig å slå av ørene, derfor må vi bygge boområder og boliger med gode lydmiljø. Et godt lydmiljø er en viktig faktor for trivsel på arbeidsplassen. Dette gjelder om en sitter i et kontorlandskap, arbeider i industrien eller er offshore.

«Jeg er stolt over å lede et selskap som er så anerkjent i markedet, har så flinke medarbeidere, et godt arbeidsmiljø og som leverer høy kvalitet til kundene våre», sier administrerende direktør Frøydis Espedal.

Tags: No tags