230307 BSdagen AUK

BrekkeStrand dagen – hva er det?

Hvert år samler vi hele selskapet til to dager med faglig påfyll. Som en videreføring av BrekkeStrand skolen, med rektor Tore Moen i spissen, arrangeres BrekkeStrand dag, der de ansatte holder korte, konsise, faglige foredrag innenfor et tema, som enten er innovativt eller nice-to-know.

Etter hvert som vi har blitt flere og flere, og bredden på kunnskapen har vokst og blitt mer mangfoldig, har kunnskapsdeling blitt et viktig tema. Akustikk er ikke bare akustikk; det er opplevelse av rom, det er hørsel, det er vibrasjoner, det er nye miljøsmarte materialer, det er digitalisering, det er kommunikasjon og mye mer.

I de senere årene har vi utvidet fagdagen med en ekstra dag, der vi kan møtes, bli kjent med nye kolleger, og inviterer eksterne foredragsholdere til å vise oss verden utenfor vår egen boble.

I år samlet vi så å si hele selskapet med bortimot 120 ansatte på Thon Opera i Oslo.
Silvija Seres og Sigurd Granmark ville vise oss veien videre inn i fremtidens akustikk, tusen takk for flotte foredrag og mange gode innspill!

Et stort takk rettes også til alle våre egne, utrolig dyktige kolleger, som tok seg tid til å forberede sine foredrag. Det oser av kunnskap, kvalitet, og et ønske om å bli best i faget sitt.

Tags: No tags