Norden_kontorer_kvadret-795x480

Organisasjonsendring i Brekke & Strand

Per 1. april 2020 har Brekke & Strand delt inn selskapet i 3 overordnede regioner; Østlandet, Norge og Sverige. Regionlederne har ansvar for avdelingene i sin region, personal- markeds- og resultatansvar samt en stillingsprosent tilknyttet prosjekteringsoppdrag innen bygg, samferdsel, industri eller energi.
Regionlederne inngår i ledergruppen sammen med økonomisjef, leder for HR, HMS & K og administrerende direktør.

Bli kjent med våre nye regionlederne:

Trond Blesvik

Trond kjenner selskapet godt gjennom 10 år som akustiker og i ulike lederroller i Brekke & Strand. Han er analytisk og har god organisasjons- og forretningsforståelse.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg har alltid interessert meg for lyd, og var i min ungdom blant annet lydtekniker for det lokale ungdomskoret. Planen var egentlig å utdanne meg innen mikroelektronikk, men det viste seg å være ganske vanskelige greier. Så da valgte jeg heller å studere akustikk som jo er mye gøyere!

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg kjenner firmaet godt etter å ha jobbet her i 10 år, og hvor jeg har vært så heldig å ha hatt mange forskjellige roller. (Alt fra tillitsvalgt til bildirektør.) Jeg er opptatt av at firmaet drives rasjonelt og at det skal være gøy å jobbe her.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Oslo-kontoret går – og har alltid gått – veldig bra, både faglig og økonomisk. Dette kommer ikke av seg selv, men gjennom dedikerte og motiverte ansatte, samt et system som legger til rette for både høy lønnsomhet og faglig utvikling. Jeg vil jobbe for fortsatt sterkt fokus på dette, samtidig som vi ivaretar det gode arbeidsmiljøet.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Jeg tror vi må tørre å tape litt i det små for å vinne i det store bildet, også må vi tørre å snakke åpent og ærlig med hverandre. Vi spiller alle på samme lag og ønsker det beste for selskapet!

Sverre Aas

Sverre har i flere år vært avdelingsleder for Stavangerkontoret. Han kjenner selskapet godt, særlig gjennom fusjonen med Sinus i 2018. Sverre har vært med på opp- og nedturer i markedet, senest under oljekrisa i 2014.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg begynte på elektronikk på NTNU med mål om å holde meg til elektronikken, men fant fort ut at spenningen(!) var større i akustikken. I første omgang var det hørsel og oppfattelse av lyd som interesserte meg mest, og derfor skrev jeg hovedoppgaven min om hørselsskaderisiko. Etter endt utdannelse i 2007 søkte jeg på jobb i Sinus i Stavanger og fikk jobben. Fra og med 2014 har jeg vært avdelingsleder i Stavanger. Nå er jeg mest opptatt med bygningsakustikk i prosjektene jeg jobber med.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg har variert fagerfaring og har et sterkt fagfokus. Det tror jeg er viktig å ha med når man skal lede selskapet videre til nye mål. I tillegg har jeg erfaringer fra ledergruppa i Sinus, hvor jeg bl.a. har vært med på opp- og nedturer i markedet.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Vi skal fortsette å være foretrukket rådgiver på akustikk på grunn av at vi er de flinkeste og hyggeligste. Dette skal vi oppnå med å holde fagfanen høyt oppe, og dele kunnskap og erfaringer både internt og eksternt. Vi skal ha det moro på jobben. Trivsel på jobb gir et svært godt utgangspunkt for å få en lønnsom og god drift.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Det viktigste er å dele kunnskap og erfaringer, og å utnytte kompetansen vi har som selskap. Det er selskapets samlede kompetanse som er styrken vår og som gjør at vi er, og skal fortsette å være, Norges beste selskap av akustikere.

Johanna Carpelan

Johanna startet Stockholmskontoret i 2018, hun har mange års ledererfaring fra bl.a. store organisasjoner. Johanna er en strukturert og kreativ leder med et stort ønske om å skape et godt arbeidsmiljø.

​​​​​​​Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jag ville bli arkitekt hela uppväxten men efter två år av att bara formge saker och inte få göra något på ”riktigt” så började jag läsa på Väg och Vatten och när man fick välja Master så lät akustik mycket skojigare än att gå tillbaka till arkitekturen.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jag brinner för att man kan kombinera en god arbetsmiljö med ett gott resultat, jag har praktiserat det i alla ledarroller jag haft hittills och vill fortsätta göra det här.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Den största ambitionen de närmaste åren är att Brekke & Strand i Sverige skall vinna marknadsandelar och bygga ett större kundregister inom byggsektorn än vi har idag. Vi skall bli den arbetsgivare man vill jobba hos som senior byggakustiker och den konsult man väljer i första hand för en akustisk projektering.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Att vi lär oss varandras olikheter och olika förutsättningar. Förstår vi varandras likheter och olikheter så blir kommunikationen ännu enklare.

Tags: No tags