Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

Arild Brekke holder foredrag i regi av Standard Norge

04.11. og 05.11. holder Arild foredrag ifbm kurs i lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer i NS8175:

Program, dag 1:

0930-1000 Registrering
1000-1015 Velkomst m/ kursinformasjon og bakgrunn –Standard Online, Standard Norge
1015-1100 Gjennomgang av TEK10, Lydkrav for bygninger og universell utforming –Lisbeth Landfald, Standard Norge
1100-1115 Pause
1115-1200 Gjennomgang av retningslinje for behandling av støy arealplanlegging, T-1442, utendørs lydforhold –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1200-1300 Lunsj
1300-1330 Typiske spørsmål og problemstillinger om utendørs lydforhold i T-1442 –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1330-1400 Oversikt over lydklasser for bygningstyper i NS8175 –Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
1400-1410 Pause
1410-1500 Nye Krav til romakustikk i ulike lokaler (restauranter, industrilokaler, resepsjoner, foajeer, biblioteker, museer, stasjoner) –Arild Brekke, Brekke & Strand Akustikk AS
1500-1530 Oppsummering om regelverk, universell utforming og spørsmål

Program, dag 2:

v/ Arild Brekke og Tønnes Ognedal (Sinus as)

0900-0930 Støy fra tekniske installasjoner (grenseverdier i NS8175, eksempler på problemer)
0930-1015 Boliger (grenseverdier, planløsninger, konstruksjonsprinsipper)
1030-1115 Boliger (viktige detaljer i nye bygninger, rehabiliteringsprosjekter, målinger)
1115-1200 Skoler og barnehager (planløsning og lydisolering, romakustikk i skolelandskap og klasserom)
1300-1345 Kontorer (planløsninger og lydisolering, akustikk i kontorlandskap, problematikk om energilagring i dekker/ lydabsorpsjon)
1345-1415 Oppsummering, spørsmål og avslutning

”Akustikk for prosjekterende” -NAL

Vår egen Tore Moen holder 3 innlegg på kurset ”Akustikk for prosjekterende” i regi av Norske arkitekters landsforbund: http://kurs.arkitektur.no/1233795.

”Mange av de stedene vi oppholder oss til daglig er preget av mye støy, både kontorlandskap, kaffebarer og restauranter. I noen tilfeller kan det være så ille at stemmer og generell støy slenges fram og tilbake mellom veggene slik at det er umulig å føre en normal samtale.”

Program:

0850 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Bolk 1 – Problematisering, begreper, regelverk

0905 – 0920
Hva er lyd?
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS 

0920 – 0945
Akustikk i arkitekturen
Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, Ratio Arkitekter as

0945 – 1015
Lydstandard – hvorfor er reglene om lyd slik de er?
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder, Standard Norge       

1015 – 1030 Pause

Bolk 2 – Akustikk i hverdagen

1030-1100
Lyd og mennesker, om helse, trivsel og læring
Gunn Marit Aasvang, forsker, Folkehelseinstituttet (FHI) 

1100-1145
Lyd i skolebygg
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS   

1145 – 1200 Spørsmål

1200 – 1245 Lunsj

1245-1315
Akustikk i kontorbygg – ZEB Powerhouse
Elin Vatn, interiørarkitekt MNIL, Snøhetta

1315-1400
Bygningsdetaljer og forplanting av lyd
Hvilke detaljer og materialer tilfredsstiller hvilke krav?
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS 

1400-1410 Pause

Bolk 3 – Lyd som formgiver

1410 – 1455
Masterkurs og studentworkshop om akustikk på  AHO – presentasjon
Bjørn Sandaker, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og  Bente Kleven, sivilarkitekt MNAL, LPO Arkitekter, professor AHO

1455 – 1540
Deichmanske bibliotek – akustiske problemstillinger
Marius Mowe, sivilarkitekt MNAL, Atelier Oslo

1540 – 1610
Akustikken som formgiver –  Stavanger Konserthus
Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, Ratio Arkitekter

1610 Slutt

 

 

 

KHIO får nye studioer for ballett, opera og teater

Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere etapper det siste tiåret fått nye lokaler i gamle, ærverdige Seilduksfabrikken.

Nybygget fra 2003 rommer statens høgskoler for scenekunstfagene og er et av Nord-Europas største scenehus – lite kjent for andre enn de som jobber og studerer der.

På nyåret kan de tre scenekunstfagene Opera, Ballett og Teater også ta i bruk hvert sitt nye studio i det gamle bygget langs Steenstrups gate.

Brekke & Strand v/ Magne Skålevik har hatt ansvaret for akustisk prosjektering. Som vanlig ved ombygging av eksisterende bygg til bruk med mye musikk, har det særlig vært store utfordringer med å oppnå god lydisolasjon.

Romakustisk har man i sangstudioet søkt en balanse mellom nok klang for sang, men likefullt tilstrekkelig akustisk demping for kraftige operastemmer. Ballett har den krevende kombinasjonen av musikk og store speilflater, men i godt samarbeid med arkitekt har vi lykkes å finne plass til det vi tror er en passende mengde veggabsorbenter i ballettstudioet.

Vi ønsker KHIO lykke til med de nye lokalene!

Vel gjennomført arkitektfrokost

Vi vil takke alle arkitekter som kom og besøkte oss både i Trondheim og Oslo!

Vi håper at dere har hatt nytte av våre foredrag og at dere vil komme igjen ved neste anledning.

Brekke & Strand satser på et til to årlige frokostmøter med dagsaktuelle tema og selvfølgelig god mat.

Beste rådgiver-masteroppgave innen akustikkfaget til Ståle Ellingsen

”Prisen for beste masteroppgave innen akustikkfaget er innstiftet av RIFs ekspertgruppe akustikk og er en anerkjennelse for spesielt god Masteroppgave innen fagområdet. Formålet med prisen er å skape mer oppmerksomhet rundt akustikkfaget og motivere flere studenter til å spesialisere seg innen dette faget. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved NTNU.

Det skal legges spesielt vekt på følgende kriterier for oppgaven:

  • er nytenkende
  • har nyhetsverdi
  • har samfunnsmessig nytteverdi
  • har relevans for rådgivermiljøet

Kandidatene bør ha oppnådd karakter A eller B.”

Prisen, på kr 10 000, ble delt ut til Ståle Ellingsen, for hans oppgave: «Numerisk beregning av lavfrekvent lydtransmisjon gjennom vegger».

Oppgaven fikk karakter A på NTNU.