Beste rådgiver-masteroppgave innen akustikkfaget til Ståle Ellingsen

”Prisen for beste masteroppgave innen akustikkfaget er innstiftet av RIFs ekspertgruppe akustikk og er en anerkjennelse for spesielt god Masteroppgave innen fagområdet. Formålet med prisen er å skape mer oppmerksomhet rundt akustikkfaget og motivere flere studenter til å spesialisere seg innen dette faget. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved NTNU.

Det skal legges spesielt vekt på følgende kriterier for oppgaven:

  • er nytenkende
  • har nyhetsverdi
  • har samfunnsmessig nytteverdi
  • har relevans for rådgivermiljøet

Kandidatene bør ha oppnådd karakter A eller B.”

Prisen, på kr 10 000, ble delt ut til Ståle Ellingsen, for hans oppgave: «Numerisk beregning av lavfrekvent lydtransmisjon gjennom vegger».

Oppgaven fikk karakter A på NTNU.