Gjønneshagen – boligprosjekt

Vi prosjekterer lydforhold for 131 leiligheter på Gjønneshagen ved Gjønnes T-banestasjon i Bærum. Utbygger er Skanska.

”Gjønneshagen ligger fint og rolig til på Bekkestua i Bærum. Tomten ligger med tilknytning til både kulturlandskap og hagelandskap. Vi har prøvd å hente igjen disse landskapstypene både i utforming og beplantning. Generelt er ambisjonen at området skal fremstå som et etablert og rikt boligområde så tidlig som mulig. Det skal plantes vegetasjon som gir et frodig, variert og grønt preg som frukttrær, bærbusker, tuntre, stauder og hekker. Bebyggelsen er tenkt å fremstå som klassisk, ryddig og med høy kvalitet. I tillegg til rause leilighetsplaner, gode uterom og store balkonger, er det viktig med varig og vedlikeholdsfritt materialbruk. Bygningene er satt sammen av flere elementer, som hver er tenkt å fremstå med en klar egenart. Byggene, som er tegnet av Spor arkitekter vil ha teglfasade, med balkongrekkverk og håndløper i tre som vil patineres over tid. Tanken er at innslaget av treverk skal ta opp Gjønnes trehus boligfeltet som ligger i bakkant av Gjønneshagen. Inngangspartier er tenkt utført i betong med dekorative elementer.

Størrelsen på leilighetene varierer fra 47 til 171 kvm, fordelt på 2- 5 roms, med flest 4-roms. Felles for alle leilighetene er at de har gjennomtenkte planløsninger med god arealutnyttelse, moderne bad og kjøkken, ekstra romslige uteplasser/balkonger og store vindusflater som gir godt med lys og god romfølelse. Alle leilighetene leveres med en eller flere innvendige boder samt bod og garasjeplass i kjeller.”

Mer info: ekstern link.

Meierikvartalet – Lillestrøm

For prosjektet Meierikvartalet Lillestrøm er vi engasjert av Øie Eiendomsutvikling AS for å utrede støyforhold i forbindelse med regulering av kvartalet. Det er foreslått en kombinasjon av kontor, forretning, bolig, hotell og offentlig tjenesteyting med et samlet areal på 60.000 m2.

Målet er å skape en attraktiv, ny bydel med offentlige utearealer og gangavstand til togstasjonen. Det høyeste bygget er planlagt med 19 etasjer, så dette kommer til å bli nye landemerker i Lillestrøm sentrum.

Portalen Lillestrøm -Jernbanetomta

”Jernbanetomta ligger på sørsiden av Lillestrøm stasjon som et åpent hull i bystrukturen på Lillestrøm. Tomten har en fantastisk sentral beliggenhet tett inntil Norges 4. viktigste togstasjon, og i siktaksen av hovedveien over Nitelva fra Oslo og Lørenskog sørfra.

Prosjektet fikk det opplagte navnet Portalen i parallelloppdraget høsten 2012.

Prosjektet inneholder kontor mot sør, hotell i nord mot torget foran jernbanestasjonen, og boliger over en base av forretninger i midten. Det byplanmessige grepet var å skjære gjennom en diagonal forbindelse mot sørøst som tydeliggjør den bortgjemte forbindelsen mellom togstasjon og den sørøstlige delen av Lillestrøm og Varemessen. Diagonalgaten splitter hotellet fra den øvrige bebyggelsen, og lar det stå fritt på det som skal bli et nytt opparbeidet torg i forbindelse med stasjonen.

Bebyggelsen er gitt dynamiske former med skrå tak begrunnet med ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen, og kan fungere som solenergifanger. Boligene er lagt som lameller i retningen øst vest for best mulig solinnfall på uteområdet og nabobebyggelse. Kontorfasaden mot sør er underskåret for å gi plass for adkomsttorg, og fasaden har en form som gir retning og peker inn mot sentrum av Lillestrøm. Hotellet på torget danner et tårn mot stasjonen med interaktiv lystavle i gavlen som kan reflektere bevegelse i byen. Forretninger vil få henvendelse mot gatene for å bidra til et aktivt byliv rundt kvartalet.

Prosjektet er på i alt ca. 50.000 m2 med 110 boliger, ca. 800-900 arbeidsplasser, forretninger på til sammen 3000 m2. Hotellet har 200 rom, en restaurantetasje på gateplan, en møteavdeling og skybar.”

(http://www.lpo.no/arkitektur/portalen-jernbanetomta-article85-133.html)